Briga i odgovornost

Problem

Šta je potrebno da bi čovjek bio odgovoran?
Neki smatraju da je sama inteligencija dovoljna?
Ili je ona samo oružje selekcije prema čemu treba biti odgovoran?
Naličje odgovornosti je briga ili savjest..
S obzirom na naličje pojma ‘briga’ ispada da je odgovornost problem?!
Možda zato naš narod ne voli biti ‘previše’ odgovoran.
Treba li naš čovjek naučiti malo više brinuti?

Napiši odgovor