Incestuoznost

Problem

Koliko osujećena incestuoznost u detinjstvu i mladosti utiče na formiranje nas kao ličnosti?
U čemu se to osujećenje iskazuje?
Osujećenje,nadam se da nepotrebno podsećam,dolazi od društvenih normi (amoralno je!)koje
zabranjuju i osuđuju incest…

Napiši odgovor