Osećanje nadmoći i važnosti

Problem

Da li je čovijekova slabost ili nije, želja za osjećanjem nadmoći i važnosti?

Napiši odgovor