Princip zapošljavanja u Srbiji

Question

Данас је модерно по јавним приватним фирмама запошљавати по принципу ‘танте за кукурику’

Како?

Ти мени запослиш моје дете у ЈАВНОМ предузежу а онда ми теби запослимо твоје дете у КОНТРАКТОРУ
тога јавбнога предузећа ….

У ЈАВНОМ и ПРИВАТНОМ поодпуштамо све који нису РОДОВСКИ повезани са твојом или мојом породицом ….

Уосталчом ништа ново .. ново су су само термини … Још домановић велики Нушић су писали ПРОТЕКЦИЈА ….

Ништа није другојачије у белом свету .. сме мале разлике … ипак се даје онима, без обзира на пол и старост , који ‘вуку’и ‘носе’фирму новац станови летовање ….

У СРБИЈИ … ма само сањајте ….

Napiši odgovor