„Želim da budem savršen i besprekoran“

Question

šta biste rekli nekom ko tako razmišlja?

spusti se na zemlju, ovozemalji se?

Napiši odgovor